Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór uzupełniający w zakresie listy projektów indywidualnych w ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca dla 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) planuje przeprowadzić kolejną turę naboru uzupełniającego dla projektów indywidualnych w ramach 7. osi priorytetowej PO IG.

Nabór rozpocznie się w dniu 4 listopada 2013 r. i będzie trwał do 15 listopada 2013 r.

 Propozycje projektów należy zgłaszać na formularzu „Kwestionariusz opisu projektu zgłaszanego do realizacji w ramach 7 osi priorytetowej PO IG, 2007-2013”(wzór poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada br. wyłącznie w formie elektronicznej (w tym wersja edytowalna) na adresy: magdalena.krawczuk@mac.gov.pl oraz piotr.romanowski@mac.gov.pl  .

Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem obecnej perspektywy finansowej UE 2007–2013, warunkiem umieszczenia na liście projektów 7 osi PO IG jest pełne zakończenie projektu (uwzględniając czas niezbędny dla złożenia i rozliczenia wniosku o płatność końcową) w terminie nie przekraczającym końca III kwartału 2015 r.

Przewiduje się, że nowo wybrane projekty zostaną zaprezentowane na KRMC w dniu 27 listopada br.

Ogłoszenie nowej listy projektów planowane jest do 31 grudnia br.

Osoba publikująca: Robert Bąbik, liczba wejść: 3153