Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa jakość, czyli co administracja zrobiła dla obywatela - efekty wdrażania 7 osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka

Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz większa dostępność zasobów informacyjnych – to tylko niektóre efekty wdrażania 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji w Programie Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG).

Zapraszamy na stronę http://mc.gov.pl/aktualnosci/nowa-jakosc-czyli-co-administracja-zrobila-dla-obywatela-efekty-wdrazania-7-osi w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat elektronicznej administracji.

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 1187