Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka

MAC oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa zapraszają na konferencję podsumowującą wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka, która odbędzie się w dniach 5-6 października na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła doświadczeń i wyzwań związanych z informatyzacją administracji, budową sieci szerokopasmowych, czy wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa projektów z zakresu elektronicznej administracji zrealizowanych w ramach 7 osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka. Zostanie również zaprezentowany materiał promujący laureatów poprzednich edycji konkursu, skierowanego do gmin realizujących projekty w działaniu 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
 
Szczegółowe informacje na temat zgłaszania udziału w konferencji oraz agenda dostepne są na stronie MAC
Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 2438