Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka

W dniach 5-6 października w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W wydarzeniu wzięli udział wiceminister Jurand Drop oraz wiceminister Jan Grabiec.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod adresem www.mac.gov.pl.

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 2635