Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja na temat projektów 7 Osi POIG – blok tematyczny zgłoszenia celne i podatkowe

Dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), utworzono nowoczesne systemy informatyczne, które przyczynią się do usprawnienia systemu poboru podatków publicznych. Umożliwią podniesienie poziomu jakości i dojrzałości usług publicznych, świadczonych elektronicznie, tym samym przyczyniając się do ograniczenia ilości składanych formularzy przez podatników. Budowane systemy zapewnią dostęp do indywidualnych danych podatkowych, czy też umożliwią składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami wdrażania 7 osi priorytetowej POIG - podatki i cło (link)

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 2245