Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Efekty wdrażania 7 osi priorytetowej POIG – gospodarka

Dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), utworzono nowoczesne systemy informatyczne, które umożliwiają szybki, bezpłatny dostęp do innowacyjnych usług przez podmioty gospodarcze. Utworzone bazy danych umożliwiają m.in. zarejestrowanie firmy, uzyskanie informacji o podmiotach wpisanych do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, czy też zapewniają zamawiającym i wykonawcom nową jakość zakupu produktów poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, co w konsekwencji wpływa na poprawę prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami wdrażania 7 osi priorytetowej POIG – gospodarka (link)

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 2238