Działania promocyjne

Działania informacyjno – promocyjne stanowią nieodłączny element procesu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Głównym ich celem jest podniesienie poziomu świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat funduszy strukturalnych oraz popularyzowanie korzyści płynących z ich wykorzystywania. Istotną kwestią jest również stworzenie spójnego, przejrzystego i pozytywnego wizerunku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych wynika wprost z przepisów prawa wspólnotowego oraz dokumentów krajowych. Poniżej znajdują się podstawowe dokumenty określające obowiązki informacyjno – promocyjne instytucji zaangażowanych w procesie wdrażania PO IG oraz beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu.

Logo Programu Innowacyjna Gospodarka oraz Godło Unii Europejskiej

 

Osoba publikująca: Klaudia Jasińska, liczba wejść: 12042