Kontakt

Ministerstwo Cyfryzacji

Departament Koordynacji Funduszy Europejskich

Instytucja Pośrednicząca dla 7. i 8. osi priorytetowej PO IG

ul. Królewska 27
00 – 060 Warszawa
Tel.: 22 245 55 26; 22 245 54 50 
 

Wydział Wdrażania 7. osi priorytetowej PO IG

Imię i nazwisko
Stanowisko
Pokój
Telefon
e-mail
Szymon Sankiewicz Naczelnik 309 22 556 84 57 szymon.sankiewicz@mc.gov.pl
Magdalena Krawczuk
Główny Specjalista
309
22 245 55 15 
Joanna Wieczorek
Główny Specjalista 309 22 556 84 63 joanna.wieczorek@mc.gov.pl
Marcin Ziółkowski
Główny Specjalista
309
22 245 55 14
Piotr Romanowski
Główny Specjalista
309
22 245 55 16 
Ewa Piekarska Główny Specjalista 309 22 245 55 17 ewa.piekarska@mc.gov.pl
Aneta Napiórkowska
Specjalista
309
22 556 84 69   


 

 
 

  • Instytucją Zarządzającą (IZ), czyli główną instytucją nadzorującą realizację i zarządzającą PO IG jest Departament Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie  Rozwoju  (MR).

Ministerstwo  Rozwoju
Departament Konkurencyjności i Innowacyjności

ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
 Tel.: (22) 330 33 26, (22) 330 33 27
 Fax: (22) 330 33 60
e-mail: po-ig@mr.gov.pl

Adres do korespondencji:
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 

  • Instytucją Wdrażającą (IW) dla 7. osi priorytetowej PO IG jest  Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Zajmuje się ona koordynacją realizacji harmonogramu wdrażania projektów, koordynacją prac Beneficjentów projektów kluczowych w celu wsparcia uzyskania interoperacyjności ich systemów teleinformatycznych, koordynacją wdrażania projektów kluczowych z projektami regionalnymi i lokalnymi na rzecz implementacji usług elektronicznej administracji, e-Zdrowia i e-Inclusion oraz na doradztwie i przygotowywaniu ekspertyz w zakresie przygotowania i realizacji projektów kluczowych PO IG.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23
01 – 150 Warszawa
 Tel.: (22) 315 23 40, (22) 315 22 00
 Faks: (22) 315 22 02
e-mail: cppc@cppc.gov.pl

Osoba publikująca: Klaudia Jasińska, liczba wejść: 17587