Nabór projektów

Nabór projektów indywidualnych w ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nabór projektów został zakończony.

Osoba publikująca: Robert Bąbik, liczba wejść: 8850